VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

OFTALMOLOGIJA

Oči, parni organi čula vida, igraju važnu ulogu u životu svake jedinke.  Kompleksne su građe i izuzetno  osetljive.  Svaka bolest neke od struktura oka može imati dalekosežne posledice za kvalitetan život naših ljubimaca.
Oftalmološki pregled je neinvazivan i bezbolan pregled, koji zahteva minimalnu manipulaciju sa ljubimcem. U jako retkim slučajevima je potrebna sedacija pacijenta.

Celokupni specijalistički oftalmološki pregled nam daje uvid u zdravstveno stanje oka, a isto tako nam pruža značajne informacije o stanju drugih organskih sistema i kao takav je esencijalan za kompletnu evaluaciju pacijenta.

Kvalitetan pregled zahteva obučenost i iskustvo veterinara kao i savremenu dijagnostičku opremu.

U našoj ambulanti se oftalmološki pregled  vrši nakon opšteg kliničkog pregleda pacijenta, posle detaljno proučene anamneze i istorije bolesti. Sastoji se iz nekoliko faza:

  1. Pregled sa distance, procena vida i refleksa zenice.
  2. Pregled spoljašnjeg dela oka i okoloočne regije, kao i njihove simetrije.
  3. Merenje količine suza Širmerovim testom.
  4. Uzimanje uzoraka za mikrobiologiju i citologiju
  5. Pregled prednjeg segmenta oka ( kapci, suzni kanali, konjuktiva, rožnjača, prednja očna komora, sočivo, iridokornealni ugao, iris) upotrebom tzv “slit lampe”.
  6. Merenje intraokularnog pritiska upotrebom posebnog uređaja (tonopen).
  7. Pregled unutrašnjeg sadržaja oka i očnog dna (mrežnjače) korišćenjem oftalmoskopa.
  8. Ultrazvučni pregled oka I elektroretinografija.