VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

OPŠTA ANESTEZIJA

nezaobilazan deo hirurgije

Želimo da naglasimo da se opšta anestezija, u savremenoj veterinarskoj praksi, ne primenjuje samo u slučajevima „pravih“ operacija, već i prilikom izvodjenja  intervencija koje mogu da uzrokuju bol i nelagodu pacijenta,  kao i kod nekih dijagnostičkih procedura prilikom kojih je potrebno postići potpunu nepokretnost pacijenta u odredjenom  položaju. Postoje dva razloga za ovakav pristup. Prvi je zaštita dobrobiti pacijenta: životinjama se ne sme  nanositi bol niti bilo kakav oblik patnje. Zatim, ultimatum je da se svaka intervencija ili dijagnostika obavi na kvalitetan način i u tom smislu  davanje opšte anestezije pacijentu u pojedinim situacijama ima potpunu svrsishodnost. Ako ste ikada bili svedoci pregleda prilikom zapaljenja ušnog kanala ili uklanjanja stranog tela iz uha, koji su radjeni bez anestezije, kada nekoliko pomoćnika pridržava ljubimca koji vrišti i otima se, shvatićete šta imamo na umu.

Posmatrano sa stanovišta savremene veterinarske prakse, opšta anestezija ne predstavlja nedvosmislen rizik, što često kao stav, veoma prenaglašen, postoji u mislima mnogih vlasnika ljubimaca.

U našoj  ambulanti, pred svaku opštu anesteziju, sprovodi se laboratorijsko i kardiološko ispitivanje, koje treba da ukaže na eventulano prisutne skrivene internističke probleme i omogući nam najbolji mogući izbor anestetika, posebne pripreme ili specifične nege nakon anestezije. Na taj način, uz specifičan pristup svakom pacijentu, mogu se bezbedno uvoditi u opštu anesteziju i jako stari ili pak ozbiljno bolesni pacijenti.

Pred svaku opštu anesteziju, odnosno operaciju, pacijentu se uskraćuje hrana i voda. Nakon dolaska u ambulantu, nakon još jedne provere opšteg stanja pacijenta,  najpre se aplikuje sedativ. Ovaj deo procedure naziva se premedikacija. Svrha sedacije je u tome da pacient ne bude uplašen prilikom uvođenja,  kao ni prilikom buđenja iz anestezije. 

Uvođenje u anseteziju vrši se intravenskom aplikacijom opšteg anestetika koji ima vrlo kratko delovanje. Ponekad, u slučajevim kada je potrebno  kratko vreme da se obavi određena kratka   procedura, ovakva anestezija je sasvim dovoljna (na pr. rendgensko snimanje ili uklanjanje  stranog tela iz uha). U slučajevima kada nam predstoji duža anestezija (operacije, stomatološke procedure i sl.) pacijent se odmah nakon indukcije opšte anestezije intubira (tj. aplikuje mu se cev za disanje u dušnik) i priključuje na aparat za inhalacionu anesteziju. Na taj način, imamo kontrolu nad disanjem pacijenta i omogućujemo  brzo buđenje bez obzira na to koliko dugo intervencija traje. Tokom operacije aparatima se prate sve vitalne funkcije pacijenta (monitoring).

Oporavak iz anestezije se odvija pod dejstvom sedativa i potentnih analgetika, tako da je osećaj nelagode minimalan, a bol praktično ne postoji.
Vreme odlaska kući zavisi od težine operacije i stanja pacijenta, a svakako  tek onda kada se uverimo da neposredni postoperativni period protiče bez komplikacija.

Na kraju, imajte na umu da aplikacija svakog leka u medicini predstavlja rizik od odredjenih neželjenih efekata. Kada bi lekari i veterinari razmišljali samo o rizicima, ne bi smeli da obave maltene nikakvu proceduru sem kliničkog pregleda.  Sa druge strane, ovi rizici su uvek zanemarljivi u odnosu na očekivani učinak, koji predstavlja  duži i udobniji život našeg pacijenta. Zbog toga,  potrebno je svaku proceduru opšte anestezije i/ili operaciju, prihvatiti kao neminovnost, koja, doduše, nosi određene rizike,  koji su  minimalni u odnosu na očekivanu dobit za zdravlje Vašeg ljubimca.