VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

HIRURGIJA

Određena bolesna stanja ne mogu se uspešno tretirati, ili se uopšte ne mogu tretirati, ukoliko se u razumnom periodu ne obavi  hirurška intervencija.

Zbog toga, „Vet Centar“ je oduvek i ovom segmentu veterinarske medicine poklanjao potpunu pažnju, tako da smo u mogućnosti da odgovorimo hirurškim izazovima koji se pred nas postavljaju. U tom smislu neprekidno smo usavršavali naše znanje i veštine, ali i nabavljali opremu neophodnu da bi se kvalitet i bezbednost hirurških procedura podigao na najviši nivo.  Naglasićemo izdvojenu hiruršku salu, aparat za inhalacionu anesteziju sa savremenim monitoringom i postoperativnu hospitalizaciju.

Hirurški pristup podrazumeva pre svega tačnu dijagnozu (uviđanje neophodnosti hirurške intervencije kao najbolje mogućnosti da se pomogne pacijentu), jasan dugoročni  plan šta se želi operacijom postići i procenu mogućnosti oporavka pacijenta ( prognoza vezana za neposredan postoperativni tok).  Jednostavnije rečeno, hirurgija nije samo „nož u rukama“, već predstavlja pažljivo osmišljenu proceduru, koja mora da ostvari najbolji mogući rezultat.

Kod nas se uspešno izvode:

 

  • sterilizacija pasa i mačaka
  • sve onkološke operacije (tumori)
  • abdominalna hirurgija (operacije želuca, creva, urinarnog trakta)
  • operacije hernia (kila)
  • operacija urođene srčane mane PDA (perzistentni duktus arteriozus)
  • hirurško uklanjanje srčanog crva iz desne predkomore  (sindrom vene kave)
  • zbrinjavanje trauma pacijenata

Opšta anestezija

Želimo da naglasimo da se opšta anestezija, u savremenoj veterinarskoj praksi, ne primenjuje samo tokom operacija, već i prilikom izvodjenja svih intervencija koje mogu da uzrokuju bol i nelagodu pacijenta,  kao i kod nekih dijagnostičkih procedura prilikom kojih je potrebno postići potpunu nepokretnost pacijenta u odredjenom  položaju.

Postoje dva razloga za ovakav pristup:

  1. Zaštita dobrobiti pacijenta - životinjama se ne sme nanositi bol niti bilo kakav oblik patnje;
  2. Kvalitetno obavljanje intervencije ili dijagnostike - ako ste ikada bili svedoci pregleda ljubimca prilikom upale ušnog kanala ili uklanjanja stranog tela iz uha, koji su radjeni bez anestezije, kada nekoliko pomoćnika pridržava ljubimca koji vrišti i otima se, shvatićete šta imamo na umu.

Posmatrano sa stanovišta savremene veterinarske prakse, opšta anestezija ne predstavlja nedvosmislen rizik, što često kao stav, veoma prenaglašeno, postoji u mislima mnogih vlasnika ljubimaca. Anestezija nosi određene rizike ali ukoliko se primene sva pravila predostrožnosti ona je neizostavni deo hirurških i mnogih dijagnostičkih procedura.

U našoj  ambulanti pred svaku opštu anesteziju sprovodi se laboratorijsko i kardiološko ispitivanje, koje treba da ukaže na eventulano prisutne skrivene internističke probleme i omogući nam najbolji mogući izbor anestetika, preoperativne pripreme ili posebne nege nakon operacije. Na taj način, uz specifičan pristup svakom pacijentu, mogu se bezbedno uvoditi u anesteziju i jako stari ili pak ozbiljno bolesni pacijenti.

Pred svaku opštu anesteziju, odnosno operaciju, pacijentu se uskraćuje hrana i voda. Nakon dolaska u ambulantu, nakon još jedne provere opšteg stanja pacijenta,  najpre se aplikuje sedativ. Ovaj deo procedure naziva se premedikacija. Svrha sedacije je u tome da pacient ne bude uplašen prilikom uvođenja,  kao ni prilikom buđenja iz anestezije.  

Uvođenje u anseteziju vrši se intravenskom aplikacijom opšteg anestetika koji ima vrlo kratko delovanje. Ponekad, u slučajevim kada je potrebno kratko vreme da se obavi određena procedura, ovakva anestezija je sasvim dovoljna (na pr. rendgensko snimanje, ili uklanjanje  stranog tela iz uha). U slučajevima kada nam predstoji duža anestezija (operacije, stomatološke procedure i sl) pacijent se odmah nakon indukcije opšte anestezije intubira (tj. aplikuje mu se cev za disanje u dušnik) i priključuje na aparat za inhalacionu anesteziju. Na taj način, imamo kontrolu nad disanjem pacijenta i omogućujemo brzo buđenje bez obzira na to koliko dugo intervencija traje. Tokom operacije aparatima se prate sve vitalne funkcije pacijenta (monitoring).

Oporavak iz anestezije se odvija pod dejstvom sedativa i potentnih analgetika, tako da je osećaj nelagode minimalan, a bol praktično ne postoji.
Nakon operacije pacijenti ostaju kod nas hospitalizovani. Vreme zadržavanja zavisi od težine operacije i stanja pacijenta, a odlazi kući tek onda kada se uverimo da neposredni postoperativni period protiče bez komplikacija.