VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

O NAMA

Osnovni princip našeg rada proističe iz činjenice da samo pravovremeno postavljena i tačna dijagnoza, koje je osnova pravilnog i svrsishodnog lečenja, vodi ka ostvarenju našeg zajedničkog cilja, a to je srećan, udoban i dug živod naših ljubimaca.

Lečenje naših ljubimaca nije samo davanje injekcija. Naša ambulanta neguje krajnje pažljiv pristup svakom zdravstvenom problemu. Detaljan pregled i razgovor sa vlasnikom prva su karika na putu ka pravoj dijagnozi. Neophodne specijalne dijagnostičke procedure se bez odlaganja se obavljaju u našoj ambulanti. Dobijene rezultate umemo da na valjani način interpretiramo i iskoristimo u cilju izbora pravilne terapije. Veoma sadržajan hirurški program, uz primenu savremene inhalacione anestezije i monitoringa, omogućava pravovremeno i uspešno tretiranje hirurških bolesti, čak i kod jako starih ljubimaca.

Smatramo da je neophodno svakog vlasnika uputiti u prirodu postojećeg oboljenja, kao i u mogućnosti kućne nege i prevencije, i u tom smislu ćete uvek imati našu pažnju i vreme.

Najvažnije su znanje i veština, a posvećenost i etika našem poslu daju pravi smisao.

Biografije

Nenad Milojković

Diplomirao 1991., nakon kraće karijere na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, od 1995. radi u praksi. Ambulantu „Vet Centar“ osnovao je 1999. god. Aktivan u stručnim udruženjima. Trenutno član Naučno stručnog odbora Udruženja veterinara male prakse Srbije i koordinator Parazitološke sekcije. Rukovodio studijom  prevalence i dao izuzetan doprinos u standardizaciji dijagnostike i terapije „Bolesti srčanog crva“ u Srbiji.

Kontinuirano stručno usavršavanje u zemlji i u inostranstvu. U Italiji završio osnovni i napredni kurs iz ultrazvučne dijagnostike srca ; studijski boravak u veterinarskim bolnicama (kardiologija i hirurgija mekih tkiva).

Kao predavač ima akreditovanja predavanja u okviru Udruženja veterinara male prakse Srbije i Veterinarske komore Srbije.

Oblasti stručnog interesovanja: klinička patologija, kardiologija, hirurgija.

Dejan Milosavljević

Diplomirao 2003. god. i odmah započinje karijeru veterinara praktičara u „Vet Centru“. Aktivan član Udruženja veterinara male prakse Srbije i član Evropskog udruženja veterinarskih dermatologa.

Kontinuirano stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Studijski boravak na Veterinarskom fakultetu u Beču (dermatologija i klinička patologija).

Oblasti stručnog interesovanja: dermatologija, laboratorijska dijagnostika, interna medicina.