VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

Osnovni princip našeg rada proističe iz činjenice da samo pravovremeno postavljena i tačna dijagnoza, koje je osnova pravilnog i svrsishodnog lečenja, vodi ka ostvarenju našeg zajedničkog cilja, a to je srećan, udoban i dug živod naših ljubimaca.

Lečenje naših ljubimaca nije samo davanje injekcija. Naša ambulanta neguje krajnje pažljiv pristup svakom zdravstvenom problemu. Detaljan pregled i razgovor sa vlasnikom prva su karika na putu ka pravoj dijagnozi. Neophodne specijalne dijagnostičke procedure se bez odlaganja se obavljaju u našoj ambulanti. Dobijene rezultate umemo da na valjani način interpretiramo i iskoristimo u cilju izbora pravilne terapije. Veoma sadržajan hirurški program, uz primenu savremene inhalacione anestezije i monitoringa, omogućava pravovremeno i uspešno tretiranje hirurških bolesti, čak i kod jako starih ljubimaca.

Smatramo da je neophodno svakog vlasnika uputiti u prirodu postojećeg oboljenja, kao i u mogućnosti kućne nege i prevencije, i u tom smislu ćete uvek imati našu pažnju i vreme.

Najvažnije su znanje i veština, a posvećenost i etika našem poslu daju pravi smisao.

Biografije

Nenad Milojković

Diplomirao 1991., nakon kraće karijere na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, od 1995. radi u praksi. Ambulantu „Vet Centar“ osnovao je 1999. god. Aktivan u stručnim udruženjima. Trenutno član Naučno stručnog odbora Udruženja veterinara male prakse Srbije i koordinator Parazitološke sekcije. Rukovodio studijom  prevalence i dao izuzetan doprinos u standardizaciji dijagnostike i terapije „Bolesti srčanog crva“ u Srbiji.

Kontinuirano stručno usavršavanje u zemlji i u inostranstvu. U Italiji završio osnovni i napredni kurs iz ultrazvučne dijagnostike srca ; studijski boravak u veterinarskim bolnicama (kardiologija i hirurgija mekih tkiva).

Kao predavač ima akreditovanja predavanja u okviru Udruženja veterinara male prakse Srbije i Veterinarske komore Srbije.

Oblasti stručnog interesovanja: klinička patologija, kardiologija, hirurgija.

Dejan Milosavljević

Diplomirao 2003. god. i odmah započinje karijeru veterinara praktičara u „Vet Centru“. Aktivan član Udruženja veterinara male prakse Srbije i član Evropskog udruženja veterinarskih dermatologa.

Kontinuirano stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Studijski boravak na Veterinarskom fakultetu u Beču (dermatologija i klinička patologija).

Oblasti stručnog interesovanja: dermatologija, laboratorijska dijagnostika, interna medicina.