VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

Hirurgija, kao disciplina medicine, neprekidna je fascinacija kako u laičkim krugovima, tako i među veterinarima. Razlog je u tome što se neka bolesna stanja ne mogu uspešno tretirati, ili se uopšte ne mogu tretirati bez hirirške intervencije. Navešćemo samo dva primera: uklanjanje stranog tela iz creva (enterotomia) i carski rez. . U oba slučaja, kada nije moguć prirodni ili asistirani porođaj, ili kada postoji mehanička neprohodnost creva, prognoza je potpuno nepovoljna ukoliko se u razumnom roku ne obavi operacija.

Zbog toga, hirurški program predstavlja značajno mesto u svakoj kvalitetnoj veterinarskoj praksi. Naša ambulanta je oduvek i ovom segmentu vetrinarske medicine poklanjala potpunu pažnju, tako da smo u situaciji da odgovorimo hirurškim izazovima koje se pred nas postavljaju.

Hirurški pristup podrazumeva pre svega tačnu dijagnozu (uverenost u hirurški pristup kao najbolju mogućnost da se pomogne pacijentu), jasan plan šta se želi operacijom postići, procenu mogućnosti oporavka pacijenta i pravilno predpostavljenu dugoročnu prognozu nakon intervencije. Jednostavnije rečeno, hirurgija nije samo „nož u rukama“, već predstavlja pažljivo osmišljenu proceduru, koja mora da ostvari očekivani rezultat.

hirurgija 01
hirurgija 01
hirurgija 02
hirurgija 02
hirurgija 03
hirurgija 03