VETERINARSKA AMBULANTA

Stari grad, Dorćol, Beograd

Ulica Pančićeva 10

011 262 55 66, 064 111 66 36, 063 30 99 61

Pravovremeno prepoznavanje bolesti je osnova uspešnog lečenja i dobre prognoze. Iako je klinički pregled i dalje najznačajnija i nezaobilazna procedura na putu ka tačnoj djagnozi, činjenica je da uspesi koje savremena veterinarska medicina ostvaruje ne bi bili mogući bez specijalnih ispitivanja. Slobodno možemo reći da, u slučaju težih bolesti, klinički pregled pacijenta treba samo da odredi putokaz u kom pravcu usmeriti dalja ispitivanja. Značaj detaljne dijagnostičke procedure nikada ne može biti prenaglašen, uvek je bolje imati potpune informacije, nego načini propust i ne uočiti problem.